Breaking News
Home / Tag Archives: แผนงานบริหารอาชีวะ

Tag Archives: แผนงานบริหารอาชีวะ

คลอดแผนงานบริหารอาชีวะ ปรับสัดส่วนสายอาชีพกับสายสามัญอยู่ที่ 42 : 58 โอนทรัพย์สิน-คน-เงิน ชี้รวมแล้วคล่องตัว-เพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ... Read More »