Breaking News
Home / เก็บจากสื่อ / มั่นใจผู้บริหารทุกคนคืออนาคตของศธ.ที่จะผลักดันการศึกษาไทย

มั่นใจผู้บริหารทุกคนคืออนาคตของศธ.ที่จะผลักดันการศึกษาไทย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวบรรยายพิเศษให้ผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) ศธ.รุ่นที่ 10
ว่า การขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ ข้าราชการประจำ ผู้บริหารระดับสูง มีความสำคัญมาก ข้าราชการการเมืองก็ต้องฟังข้าราชการประจำ

ดังนั้น หากมีความเข้าใจตรงกันจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายศธ.ผ่านไปได้ด้วยดี ที่ผ่านมาตนเคยได้ยินว่าข้าราชการกลัว ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ตนจึงอยากให้ข้าราชการเข้มแข็ง ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เชื่อว่านักการเมืองทุกคนมีจิตสำนึก สุดท้ายความดีจะชนะ จะทำให้ท่านยืนหยัดอยู่ได้ แต่หากเสนออะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องรับผิดชอบ

สำหรับตนมองว่าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต้องรับฟังเสียงของข้าราชการประจำ และการทำงานร่วมกันจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้ไปได้ในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งที่ผ่านมาข้าราชการส่วนใหญ่อาจจะกลัวผู้บริหารที่มาจากการเมือง แต่ขอให้ทุกคนยึดในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะหากเรายืนหยัดในสิ่งถูกต้องแล้ว นักการเมืองที่มีจิตสำนักที่ดีจะเข้าใจ ดังนั้นเราต้องใช้หลักความดีเอาชนะความไม่ถูกต้อง

อีกทั้งการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารตนมองว่าต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถหลายด้าน เช่น ด้านการบริหารการเงิน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการค่าสาธาณูปโภคของโรงเรียน ด้านภาษาอังกฤษ ที่ในอนาคตการสร้างโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการเพิ่มครูด้านภาษาเข้ามา ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสื่อสารได้ เป็นต้น โดยในส่วนนี้ ศธ.จะต้องหาหลักสูตรมาพัฒนาให้กับผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

สิ่งที่ตนอยากทำคือ เตรียมความพร้อมให้กับคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งว่าต้องมีความสามารถไรบ้าง คนที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการเรื่องการเงินของโรงเรียน

ซึ่งศธ.ก็ต้องจัดหลักสูตรนั้นเพื่อให้เขาเรียนรู้ และผู้บริหารต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร ได้ด้วยความมั่นใจ และในอนาคตจำนวนโรงเรียนจะลดลงจาก 30,000 กว่าโรง ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ส่วนจะลดลงเท่าไรนั้นยังบอกไม่ได้ สุดท้ายทุกโรงเรียนต้องมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ขณะเดียวกันอยากให้ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ ทั้งการประเมินบุคลากร ซึ่งต้องตัดสินใจได้ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง หากไม่กล้าตัดสินใจก็เป็นผู้บริหารไม่ได้ ก็ไปสู่สายงานอื่นที่ถนัดแทน บางคนเป็นครูที่เก่ง แต่พอขึ้นเป็นผู้บริหารอาจไม่เก่ง ศธ.ก็ต้องทำให้ครูที่ขึ้นเป็นผู้บริหารที่เก่ง กล้าตัดสินใจ ผู้บริหารทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างกระทรวงศึกษาให้เป็นกระทรวงแห่งความเป็นเลิศ และลดความทับซ้อน

ผู้บริหารทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ไปเร็วมากด้วยดิจิทัลเลกาซี เราจึงต้องปรับปรุงพัฒนาตนเอง ถ้าครู ผู้บริหารไม่เก่ง เด็กของเราก็จะไม่เก่ง ซึ่งผมยืนยันว่าผู้บริหารศธ.มีพลังที่จะขับเคลื่อนศธ.ไปได้ เพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีมาก มีความพร้อมทุกด้าน เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกได้ ดังนั้น การศึกษาจะเป็นเลิศก็อยู่ที่ผู้บริหารทุกคนที่จะร่วมกันผลักดัน

About admin