Breaking News
Home / เก็บจากสื่อ / ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563

ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563

ถ้ามีคนถามว่า อาชีพครู ต้องเสียสละขนาดไหน
เรื่องราวของครูเจี๊ยบ นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ คงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
ครู ไม่ใช่มีหน้าที่สอนหนังสือไปวันๆ แต่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
ครู ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นจิตสำนึกของความเป็นผู้ให้โดยแท้จริง

ด้วยความระลึกถึง
“จิตสำนึกความเป็นครู”
#เซเว่นอีเลฟเว่นเชิดชูพระคุณครู

ดูจบแล้วช่วยกันแชร์ ให้ทุกคนได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณครูผู้เสียสละ

1 แชร์ = 1 บาท
เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารและเสี่ยงภัย

#ครูผู้เสียสละ
#เชิดชูพระคุณครู
#หนังครูเซเว่น

About webmaster