Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / สพฐ.ยันเด็กทุกคนได้สิทธิ์ดูแล ถ้าไม่ยินยอมให้ โรงเรียนยุบ-ควบรวม”

สพฐ.ยันเด็กทุกคนได้สิทธิ์ดูแล ถ้าไม่ยินยอมให้ โรงเรียนยุบ-ควบรวม”

สพฐ.ยันเด็กทุกคนได้สิทธิ์ดูแล ถ้าไม่ยินยอมให้ โรงเรียนยุบ-ควบรวม” สพฐ. ยัน ควบรวมหรือการยุบโรงเรียนเล็ก เป็นทางเลือกสุดท้าย เด็กทุกคนหากไม่ยินยอมพร้อมใจ ย้ายไปโรงเรียนที่ควบรวม ก็จะได้รับสิทธิ์การดูแล นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ขณะนี้ สพฐ.กำลังเร่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มนี้ เพราะมองว่าการควบรวมหรือการยุบโรงเรียนจะต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายในการบริหารจัดการ และแม้ว่า หากมีความจำเป็นที่จะต้องควบรวมโรงเรียนที่จะใช้เป็นโรงเรียนหลักจะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องทรัพยากร และบุคลากร เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ปกครองและเด็กมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหม่ และมีความยินยอมพร้อมใจที่จะไปรวมกับโรงเรียนที่จะไปควบรวมด้วย ไม่มีการบังคับ อีกทั้งการที่จะควบรวมหรือยุบโรงเรียนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและชุมชนต้องด้วย “ผมยังยืนยันเด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิในการดูแล หากไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายไปควบรวมกับโรงเรียนอื่น สพฐ.ก็จะดูแล ทั้งนี้หากเป็นกรณีของโรงเรียนที่ไม่มีเด็กเรียนแล้ว สพฐ.ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่าเมื่อมีอาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้จะให้ กศน.ขอเข้ามาใช้พื้นที่ ซึ่งผมได้มอบหมายให้มีการสำรวจโรงเรียนที่ไม่มีเด็กเรียน เพื่อบริหารการใช้อาคารที่ว่างลง”เลขาฯ กพฐ.กล่าว
ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/53641

About webmaster