Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / สพฐ.ปรับปฏิทินสอบ ย้าย ‘ครู- บิ๊กสถานศึกษา’

สพฐ.ปรับปฏิทินสอบ ย้าย ‘ครู- บิ๊กสถานศึกษา’

 

ปรับปฏิทิน2

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน สอบเดือนกรกฎาคม และรอบนี้จะบรรจุ วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม ทั้งการทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ รวมถึงไม่ให้กระทบกับอัตรากำลังครูโรงเรียนเอกชน นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ดำเนินการปรับแก้ ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งตามแผนการดำเนินการจะต้องสอดคล้องกันทั้งการย้ายครู การขอใช้อัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ และการสอบครูผู้ช่วยและบรรจุทดแทนอัตราเกษียณฯ ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เบื้องต้นกำหนดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยไว้ คราวๆ ว่า จะรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม สอบเดือนสิงหาคม และประกาศผลสอบต้นเดือนกันยายน สำหรับปี 2561 มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณฯ ประมาณ 2 หมื่นคน โดยอัตราที่คืนมา จะดำเนินการบรรจุให้โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น บรรจุสอบคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง เป็นข้าราชการครู และบรรจุนักศึกษาทุนประเภทต่าง ๆ ส่วนที่เหลือจะใช้บรรจุครูทั่วไป ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของตำแหน่งเกษียณฯ หรือประมาณ 5-6 พันคน ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า ส่วนการย้ายและสอบผู้อำนวยโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ค้างอยู่กว่า 4,000 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว24/2560 หลังศาลปกครองอุบลราชธานี วินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองอุบลราชธานีที่สั่งทุเลาการบังคับใช้ข้อ 10 และ ข้อ 11 ของ ว24/2560 กรณีที่ศาลปกครองอุบลราชธานี มีคำสั่งในคดีดำหมายเลขที่ บ.75/2560 ระหว่างนายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ผู้ถูกฟ้องคดี ให้ทุเลาการบังคับตามข้อ 10 และข้อ 11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งทางศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ดังกล่าว ไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกคำขอขอผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีการย้ายตามคำขอรอบแรกเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะมีการประกาศตำแหน่งว่าง ซึ่งตามกฎต้องประกาศภายใน 15 วันเพื่อดำเนินการย้ายรอบ2 จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างที่เหลือจากการย้ายมาเปิดสอบแข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม – กันยายน เช่นกัน

ที่มาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

About webmaster