Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)

สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)

1526448028225

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  นายกำพล กระมล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) โดยมีนายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัด ให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ โดยสอนและฝึกหัดให้เด็กและครูกลุ่มเป้าหมายรู้จัก และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน

393953

และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียน ซึ่งเป็นการอบรมนักเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และพื้นที่ใกล้เคียง  จำนวน 200 คน การจัดอบรมกำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 ,26-27 พฤษภาคม และสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

393950

393946

 

About webmaster