Breaking News
Home / เก็บจากสื่อ / สุจิตต์ วงษ์เทศ : ภาษาไทย เป็นภาษากลางทางการค้า (ยุคดั้งเดิม)

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ภาษาไทย เป็นภาษากลางทางการค้า (ยุคดั้งเดิม)

Poster-Houng1

ชาวสยาม เป็นคนหลายเผ่าพันธุ์ (ไม่ไทย) แต่ใช้ภาษาไทย เป็นภาษากลางทางการค้าภายใน [ภาพนี้คือขบวนเสียมกุก( เสียมก๊ก หรือก๊กสยาม) เป็นขบวนเกียรติยศจากบ้านเมืองเครือญาติใกล้ชิดของกษัตริย์กัมพูชา ภาพสลักบนระเบียงปราสาทนครวัด ราว พ.ศ. 1650]

ภาษาไทยเคยเป็นภาษากลางทางการค้าของดินแดนภายในภาคพื้นทวีปของอุษาคเนย์ ถ้าจะให้ภาษาไทยเป็นภาษากลางของโลก  ต้องทำเป็น “ภาษาคน” ทั่วไปก่อน

ภาษากลางทางการค้า คือภาษาไทย

ภาษาไทยเคยถูกใช้เป็นภาษากลางทางการค้าทางไกล ทางบก ของดินแดนภายในภาคพื้นทวีปของอุษาคเนย์ ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 1500 โดยเฉพาะช่วง พ.ศ. 1700

เพราะการค้าทางไกล ทางบก ต้องการภาษากลาง เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกันระหว่างกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ ที่พูดภาษาและสำเนียงแตกต่างหลากหลายอย่างยิ่ง (หมายถึง พูดกันไม่รู้เรื่อง เพราะคนละภาษาสำเนียง) เช่น พวกมอญ, พวกเขมร, พวกม้ง, พวกเมี่ยน (เย้า) ฯลฯ

คนไม่ไทยที่ต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางทางการค้า นานไปก็ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วกลายตัวเองเป็นคนไทย รายละเอียดมีในหนังสือ ความไม่ไทยของคนไทย ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559)

 

อักษรไทย และอักขรวิธี

อักษรไทย คืออักษรเขมรกับอักษรมอญที่ถูกทำให้ง่าย

แต่ยิ่งง่ายคืออักขรวิธีซึ่งได้รับการยอมรับว่าง่ายที่สุดในอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (จากข้อเขียนของ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์)

อักษรไทยและอักขรวิธีเก่าสุด ใช้เขียนบนสมุดข่อย ยุคอยุธยา (จากงานค้นคว้า จิตร ภูมิศักดิ์)

หลังจากนั้นจึงมีผู้ปรับปรุงเพื่อใช้สลักหิน เช่น รัฐสุโขทัย (มีบอกเป็นนัยยะในพงศาวดารเหนือ)

 

ภาษาศักดิ์สิทธิ์

ภาษาไทย ถูกสถาปนาให้ศักดิ์สิทธิ์ แล้วถูกสร้างพร้อมไปด้วยตราบจนปัจจุบัน คือ           ผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ของภาษาไทย

ทำให้ภาษาไทยไม่สนุก เข้าใจยาก และเข้าถึงยากมาก

 

ภาษาคน

ทางที่ดีควรปลดปล่อย แล้วจัดการใหม่ให้การเรียนการสอนภาษาไทยหลุดพ้นจาก “ภาษาศักดิ์สิทธิ์” เข้าสู่ความเป็น “ภาษาคน” ของคนทั่วไปในไทยและในโลก ก่อนจะเป็นภาษากลางของโลก

 

ภาษาไทย ภาษากลางของโลก

“วันหน้าภาษาไทยอาจจะเป็นภาษากลางของโลกก็ได้”

นายกรัฐมนตรี พูดสัพยอกในที่ประชุมเด็กและเยาวชน แล้วย้ำว่าจะเป็นได้ก็ด้วยเงื่อนไขว่า “หากเราทำสำเร็จในการปฏิรูปประเทศ”

 

ประยุทธ์’ เชื่อภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของโลก เป็นมหาอำนาจได้ เพราะมีคนเรียนภาษาไทยกันเยอะ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 781 คน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล ตอนหนึ่งว่า ภาษาอังกฤษถือมีความสำคัญใช้กันมากที่สุดในโลก แนะให้นักเรียนกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออก นอกจากนี้ยังระบุถึงภาษาไทยว่าหากภาษาไทยเป็นภาษากลางก็คงเป็นมหาอำนาจของโลกไปแล้ว หากเราทำสำเร็จในการปฏิรูปประเทศ วันหน้าภาษาไทยอาจจะเป็นภาษากลางของโลกก็ได้ เพราะคนเรียนภาษาไทยเยอะ

 

(ที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/451287.html)

About admin