Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / ‘ในหลวง’ พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 76 ทุน

‘ในหลวง’ พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 76 ทุน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กล่าวให้โอวาทในการเปิดการประชุมสัมมนาในงานมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มอบรางวัลสำนักเรียนดีเด่น และมอบทุนพระธรรมทูตดีเด่น ประจำปี 2559 ความว่า ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานสำหรับพระภิกษุสามเณร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งปัจจุบันผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสมทบทุนด้วย ดังนั้น แม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีมติให้พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ใคร่ศึกษาให้มีความพยายามเล่าเรียน นอกจากนี้ แม่กองบาลีฯ และ พศ.ต้องขอแสดงมุทิตาให้กำลังใจเจ้าสำนักเรียนดีเด่น ที่เสียสละเวลาอันมีค่า และเสียสละทรัพย์ใการประคับประคองส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาบาลีเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับทุน ถึงความเจริญงอกงามในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นศาสนทายาท นำศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ท่านไปประกาศเผยแผ่ให้แก่ผู้อยู่ภายหลังด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานภาคเช้า พระวิสุทธิวงศาจารย์ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมด้วยพัดบาลีศึกษา ให้แก่อุบาสก อุบาสิกาที่สอบได้บาลีศึกษา 1-2 ถึง 9 ประโยค จำนวน 86 คน นอกจากนี้ ในภาคบ่าย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการมอบทุนเล่าเรียนหลวงแก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ เปรียญธรรม 5-8 ประโยค จำนวน 76 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 797,000 บาท

ที่มา http://www.matichon.co.th/news/266521

About admin