Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / ถกบอร์ดสทศ.เฉลยคำตอบหลังการสอบ

ถกบอร์ดสทศ.เฉลยคำตอบหลังการสอบ

สมา 1 จี้เร่ิมปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป สั่ง ร.ร.ส่งข้อมูลให้วิเคราะห์

EyWwB5WU57MYnKOuX2JqaExK7Jhi2woMz3cnG3PrG2GMS0d8b7SeDH

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่อาคารพญาไทพลาซ่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สทศ. ว่า สทศ.มีหน้าที่ในการประเมินผลการศึกษาของนักเรียน ดังนั้นจึงอยากให้ทุกฝ่ายนำผลของการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาด้วย ซึ่ง สทศ.ได้มีการเตรียมการแล้วที่จะนำผลการสอบวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน สังกัด จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ทราบว่าสถานศึกษาของตนเองจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาอยู่ในระดับใดของเขตพื้นที่ จังหวัด หรือระดับชาติ และจะได้นำผลการสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ สทศ.จะเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลยหลังการสอบในทุกครั้ง และทุกการสอบ เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต หรือการสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบคำตอบ พร้อมเหตุผลว่าคำตอบที่ถูกหรือผิดนั้นเป็นเพราะอะไร โดยเรื่องดังกล่าว สทศ.จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.ในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าว จะเริ่มได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.นำข้อสอบที่โรงเรียนต่างๆใช้ในการทดสอบนักเรียนของตนเอง อาทิ ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาค เป็นต้น มาเป็นตัวอย่างให้ สทศ.นำมาวิเคราะห์และบูรณาการในการออกข้อสอบของ สทศ.ต่อไป เพื่อให้ข้อสอบเป็นไปตามหลักสูตร ไม่ยากเกินไปและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันครูผู้สอนจะได้รู้ด้วยว่าสามารถออกข้อสอบได้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน และตัวชี้วัดในการวัดผล ประเมินผลที่มีอยู่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม สทศ.ยอมรับว่าข้อสอบยากจริง และรับปากว่าจะไปดูรายละเอียดของการออกข้อสอบว่าที่ผ่านมาทำไมถึงยาก และเหตุผลที่ทำให้เด็กได้คะแนนต่ำ ซึ่งความจริงแล้วเด็กไทยไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ไม่มีความรู้ ดังนั้น สทศ.จะไปทบทวนการออกข้อสอบเพื่อให้ผลการสอบสะท้อนความจริงมากที่สุด.

 

ที่มา  http://www.thairath.co.th/content/578470

About pla