Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

14789

 

ประกาศการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ สำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

– เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้านั่งสอบในวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง

วิธีสมัครสอบ

-นักเรียนสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น

กำหนดการสมัคร

-ชั้น ม.๖ ตั้งเเต่วันที่ ๑๐-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-ชั้น ม.๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันสอบ

-ชั้น ม.๖ เเละเทียบเท่า วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

สถานที่สอบสนามสอบที่ทาง สทศ. กำหนดใน ๕ จังหวัด ได้เเก่

-กรุงเทพมหานคร

-ขอนเเก่น

-อุบลราชธานี

-เชียงใหม่

-นครศรีธรรมราช

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/215

About pla