Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / สพฐ.คุมเข้มนักเรียนมั่วสุมวาเลนไทน์ จับมือ สตช.-ตร.นครบาล-กทม.เฝ้าระวังเหตุ

สพฐ.คุมเข้มนักเรียนมั่วสุมวาเลนไทน์ จับมือ สตช.-ตร.นครบาล-กทม.เฝ้าระวังเหตุ

---------------------------------------------------1-2

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายพะโยม ชินวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ตรงกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ที่ผ่านมาพบปัญหาว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ เข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักเรียนในสังกัดปลอดภัย โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังพร้อมตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงที่เด็กอาจไปมั่วสุม เช่น สวนสาธารณะ โรงแรมที่พัก หรือจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกัน และสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมทั้งทางเพศ และความรุนแรง
“สพฐ.ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกมาตรการเฝ้าระวังเหตุ และพร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นเตือนถึงการสร้างค่านิยมในวันแห่งความรัก รวมถึง การดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในช่วงเทศกาลวาเลน์ไทน์ และเทศกาลสำคัญอื่นๆ โดยวางมาตรการเฝ้าระวังเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม 2 กิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดอับ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (พสน.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมทั้ง ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติที่เหมาะสมสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” นายพะโยมกล่าว

ที่มา http://www.matichon.co.th

About koung