Breaking News
Home / เก็บจากสื่อ / ไทยถูกจัดอันดับปลอดภัย ท่องเที่ยวต่ำสุดใน’อาเซียน’

ไทยถูกจัดอันดับปลอดภัย ท่องเที่ยวต่ำสุดใน’อาเซียน’

14135523121413552337l

 

ไทยถูกจัดอันดับปลอดภัย ท่องเที่ยวต่ำสุดใน’อาเซียน’ 
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจท่องเที่ยวและ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ว่า เวิล์ด อีโคโนมิค ฟอรั่ม ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว อยู่ในลำดับที่ 130 จากทั้งหมด 141 ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่อันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ แต่กลับเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก โดยจากการตรวจสอบสถานที่เกิดอุบัติเหตุมักมีไม่กี่แห่งโดยที่เกิดขึ้นบ่อย คือ จ.กระบี่ เกาะสมุย จใชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ส่วนทางบกคือ จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะทางขึ้นดอยสะเก็ด ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติที่จะ ใช้จ.กระบี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน ส่วนจ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวล้านนา ซึ่งเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยว โดยผู้ว่าราชการ จ.กระบี่และผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่จะเป็นหัวหน้าทีมในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เห็นผลในอีก 2 เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะขยายผลไปยังจังหวัดอื่น“
ไทยถูกจัดอันดับปลอดภัย ท่องเที่ยวต่ำสุดใน’อาเซียน’ | เดลินิวส์
„“ ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายหน่วยงานเห็นตรงกันคือ ยังไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และไม่รู้ว่าช่องโหว่อยู่ตรงไหน ซึ่งต้องให้ 2 จังหวัดเป็นตัวนำร่องประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาให้ได้เช่น อุทยานทางทะเล คงต้องมาบูรณาการการทำงานกันแล้วดูว่าจะต้อง เติมเต็มตรงจุดไหนก่อน อำนาจทางกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ ควรมีการจัดวางโซนนิ่งในทะเลว่า พื้นที่ใดใช้สำหรับดำน้ำ พื้นที่ใดสำหรับเรือนำเที่ยว รวมทั้งต้องดูว่าต้องไปบังคับการใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นหรือไม่ และพิจารณาถึงอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีเท่าไร อุทยานแห่งชาติมีอำนาจเท่าใด และกรมเจ้าท่า มีอำนาจเพียงพอหรือไม่ สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปบูรณาการการทำงาน”

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/economic/378840

About pla