Breaking News
Home / ศาสนา-วัฒนธรรม / วัดสระเกศฯ ตั้ง กก.ตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าคุณเสนาะแล้ว

วัดสระเกศฯ ตั้ง กก.ตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าคุณเสนาะแล้ว

sch

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดสระเกศฯ มีพิธีเก็บอัฐิพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมคม (มส.) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และพิธีฉลองอัฐิในวันเดียวกัน โดยพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการ มส.เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พร้อมด้วยพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และพระสงฆ์ จำนวน 200 รูปร่วมพิธี สำหรับอัฐิของพระพรหมสุธีทางวัดได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งส่วนแรกจะประดิษฐานที่ตำหนักสมเด็จ เก็บไว้ร่วมกับอัฐิบูรพาจารย์วัดสระเกศฯ โดยจะประดิษฐานภายหลังจากเสร็จพิธีทำบุญครบรอบ 50 วันแห่งการมรณภาพแล้ว ส่วนที่ 2 ประดิษฐานที่กุฏิคณะ 1 วัดสระเกศฯ และส่วนที่ 3 ทางญาติพระพรหมสุธีจะนำไปประดิษฐานที่บ้านเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา

พระมหากฤษณะ กิตติปัญโญ พระอุปัฏฐากพระพรหมสุธี กล่าวว่า สำหรับทรัพย์สินที่อยู่ในกุฏิของพระพรหมสุธี ที่พระพรหมสุธีได้เขียนสั่งเสียไว้ก่อนมรณภาพนั้น ทางวัดสระเกศฯ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว โดยการจัดการทรัพย์สินของพระพรหมสุธี ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างไร โดยในส่วนที่ยกให้อาตมา บางรายการจะยกให้วัดสระเกศฯ ส่วนรายการอื่นๆ จะเก็บไว้ที่กุฏิคณะ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์

ที่มา มติชนออนไลน์

About koung