Breaking News
Home / วิทยาศาสตร์น่ารู้ / หน้าร้อนของยุโรปในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงสุดในรอบ 2 พันปี

หน้าร้อนของยุโรปในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงสุดในรอบ 2 พันปี

ยุโรปอุณหภูมิสูง

หน้าร้อนของยุโรปในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงสุดในรอบ 2 พันปี

ผลการวิจัยชิ้นใหม่พบว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทวีปยุโรปน่าจะมีฤดูร้อนที่อุณหภูมิพุ่งสูงที่สุดในรอบกว่า 2,000 ปี บ่งชี้ว่า ภาวะโลกร้อนเกิดจากน้ำมือมนุษย์

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Research Letters โดยนักวิจัย 45 คนจาก 13 ประเทศ ได้จัดทำข้อมูลอุณหภูมิในช่วง 2,100 ปีที่ผ่านมาด้วยวิธีการทางสถิติที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยใช้สถิติจากวงปีของต้นไม้และเอกสารทางประวัติศาสตร์ โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามธรรมชาติในอดีตมีมากกว่าที่คาดไว้ ด้วยเหตุนี้ แบบจำลองภูมิอากาศแบบต่างๆที่นิยมใช้กัน อาจประเมินความถี่และความรุนแรงของคลื่นความร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ต่ำเกินไป

การศึกษาพบว่า ฤดูร้อนในยุโรปมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1.3 องศาเซลเซียส ระหว่างปี 2529-2558 ซึ่งในช่วงนี้ได้เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในปี 2546, 2553 และ 2558 โดยในปี 2546 นั้นมีผู้สูงอายุหลายพันคนเสียชีวิตจากโรคลมแดด ภาวะร่างกายขาดน้ำ และมลพิษทางอากาศที่รุนแรงขึ้น

ศาสตราจารย์แดนนี่ แมคคาโรลล์ จากมหาวิทยาลัยสวอนซี ในสหราชอาณาจักร หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่า ในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาไม่มีช่วง 30 ปีใดเลยที่อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนของยุโรปจะพุ่งสูงเท่ากับช่วง 30 ปีที่ผ่านมานี้

นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังทำการเปรียบเทียบข้อมูลใหม่ซึ่งมีปัจจัยตามธรรมชาติที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าแบบจำลองภูมิอากาศแบบต่างๆ ก็พบว่า อุณหภูมิในช่วง 30 ปีที่ผ่านมายังสูงกว่าอยู่ดี ซึ่งนี่เป็นการสนับสนุนข้อมูลของคณะกรรมการสากลเรื่องการปลี่ยนแปลงของอากาศ (ไอพีซีซี) ที่ระบุว่า ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเป็นผลมาจากน้ำมือมนุษย์

อ้างอิง BBC

About admin