Breaking News
Home / วิทยาศาสตร์น่ารู้ / นักวิทยาศาสตร์เพาะพันธุ์ลิงออทิสติกชุดแรกของโลก

นักวิทยาศาสตร์เพาะพันธุ์ลิงออทิสติกชุดแรกของโลก

นักวิทยาศาสตร์เพาะพันธุ์ลิงออทิสติกชุดแรกของโลก

นักวิทยาศาสตร์เพาะพันธุ์ลิงออทิสติกชุดแรกของโลก

นักวิทยาศาสตร์เพาะพันธุ์ลิงออทิสติกชุดแรกของโลก

BBC : รายงานการวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ของจีนคณะหนึ่ง ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ลิงที่มีอาการออทิสติก โดยใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมให้ลิงดังกล่าวมียีนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาการออทิสติก (ASD) เช่นเดียวกับในมนุษย์

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเพาะพันธุ์ลิงดังกล่าว มีขึ้นเพื่อใช้ศึกษาทางการแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจ และค้นหาวิธีการรักษาออทิสติกในมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีทางรักษา

ก่อนหน้านี้ มีการใช้หนูทดลองในการค้นหาวิธีรักษาออทิสติกเป็นส่วนใหญ่ แต่การใช้ลิงซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่า ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาได้มากขึ้น โดยเมื่อลิงดังกล่าวมีอายุได้เพียง 11 เดือน ก็ได้แสดงอาการพื้นฐานของออทิสติกแบบเดียวกับในมนุษย์ออกมาแล้ว เช่น วิ่งเป็นวงกลม ไม่สบตา มีพฤติกรรมเป็นแบบแผนซ้ำ ๆ ขาดทักษะการสื่อสารและเข้าสังคม

แม้จะมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า การเพาะพันธุ์ลิงให้มีอาการออทิสติกเป็นเรื่องโหดร้ายไร้จริยธรรม แต่ในปัจจุบันวงการแพทย์ยังไม่พบวิธีรักษาอาการออทิสติกในมนุษย์ นอกจากใช้การบำบัดเรื่องการพูด การสื่อภาษา และจัดการศึกษาแบบพิเศษเข้าช่วยเหลือเท่านั้น

ที่มา BBC

About admin