Breaking News
Home / World Update / อัยการสวิสชี้อาจมีการยักยอกเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจากกองทุนรัฐบาลมาเลเซีย

อัยการสวิสชี้อาจมีการยักยอกเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจากกองทุนรัฐบาลมาเลเซีย

Malaysia 1MDB scandal

Malaysia 1MDB scandal

อัยการสวิสชี้อาจมีการยักยอกเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจากกองทุนรัฐบาลมาเลเซีย

อัยการสูงสุดสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าอาจมีการยักยอกเงินจำนวน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจากกองทุน 1 MDB ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าของ

กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในมาเลเซีย แต่เมื่อปีที่แล้วทางการสวิตเซอร์แลนด์ ได้ดำเนินการสอบสวน หลังพบว่ากองทุน 1MDB มีหนี้สินสะสมมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ระบุในขณะนั้นว่ามีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ต่างชาติ มีการบริหารเงินของรัฐบาลอย่างไม่โปร่งใส และมีการฟอกเงิน

ขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า มีข้อบ่งชี้ร้ายแรงว่ามีการยักยอกเงินไปจากกองทุนดังกล่าว โดยมีการโอนเงินบางส่วนไปยังบัญชีธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีอดีตเจ้าหน้าที่รัฐของมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและในอดีตของสหรัฐอาหรับเอริเรตส์เป็นเจ้าของ

แถลงการณ์ของอัยการสูงสุดสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเผยแพร่เป็นภาษาเยอรมัน ยังระบุด้วยว่าจนถึงปัจจุบันกิจการของรัฐบาลมาเลเซียซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกองทุน ดังกล่าวยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใด ๆ ทั้งนี้ อัยการสูงสุดสวิตเซอร์แลนด์ ขอให้อัยการสูงสุดมาเลเซียให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สวิตเซอร์แลนด์ ในการสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วย

กองทุน 1MDB มีนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเขาจัดตั้งขึ้นหลังเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน

เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว นายอับดุล กานี พาเทล อดีตอัยการสูงสุดของมาเลเซีย ออกมาชี้ให้เห็นการเชื่อมโยงของการโอนเงินบริจาคจำนวน 681 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังบัญชีส่วนตัวของนายราซัค กับกิจการและหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกองทุน 1MDB หลังจากนั้นก็มีการแต่งตั้งอัยการสุงสุดคนใหม่มาทำหน้าที่แทน นายพาเทล

อัยการสูงสุดคนใหม่กล่าวเมื่อวันอังคารที่แล้วว่าราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย เป็นผู้โอนบริจาคเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของนายราซัค ซึ่งได้คืนเงินส่วนใหญ่ กลับให้ผู้บริจาค อย่างไรก็ดี คณะกรรมการปราบปรามการคอร์รัปชันของมาเลเซีย ระบุว่าจะหาทางทบทวนผลการสอบสวนเรื่องนี้

ที่มา BBC

 

About admin