Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / เตรียมปรับ สอศ.ปรับโครงสร้างรับโอนเอกชน

เตรียมปรับ สอศ.ปรับโครงสร้างรับโอนเอกชน

สอศ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยความคืบหน้าการโอนภารกิจอาชีวศึกษาเอกชนมาอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ขณะนี้ สอศ.ได้ตั้งคณะทำงานร่วมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยมีตนเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนทั้งอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยภารกิจหลักคือ การร่วมกันประมาณการความต้องการกำลังคนในพื้นที่ การแบ่งภารกิจในการผลิตกำลังคนระหว่างอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การแลกเปลี่ยนครูอาจารย์ และการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือร่วมกัน ทั้งนี้มีการตั้งเป้าที่จะร่วมกันกำหนดแผนและแบ่งภารกิจในการผลิตกำลังคนให้ ทันกับการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งจะมีการหารือเรื่องของกฎหมายที่จะต้องมีการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยว ข้อง อาทิ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา และ พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน ซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้าง สอศ. ให้มีหน่วยงานที่จะรองรับการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคที่จะต้อง เชื่อมต่อกันได้ โดยจะมีอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นตัวเชื่อม ส่วนข้อมูลความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา ที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้กลับไปจัดทำใหม่นั้น ได้มอบให้เลขานุการของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ทุกกลุ่มสาขาวิชาไปจัดทำข้อมูลใหม่ โดยทำแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลาง มีการจำแนกความต้องการและแผนการผลิตเป็นรายปี.

ที่มา นสพ.ไทยรัฐออนไลน์

About admin