Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / จูงใจเรียนอาชีวะ ชงปรับเกณฑ์ กยศ.

จูงใจเรียนอาชีวะ ชงปรับเกณฑ์ กยศ.

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวทางการแก้ปัญหาผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง โดยใช้การเข้าถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เป็นแรงจูงใจให้เด็กหันมาเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น โดยเตรียมขอหารือกระทรวงการคลัง ให้นักศึกษาที่เรียนสายอาชีพมีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ.เพิ่มขึ้นนั้น นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.กล่าวว่า เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กยศ.เร็วๆนี้ ตนจะเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมของเด็กสายอาชีวะให้สามารถ กู้ยืมได้ทุกสถาบันการศึกษา แม้จะเป็นสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา โดยข้อเสนอดังกล่าวยังเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น ต้องรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อน และในบอร์ดบริหาร กยศ.มีตนรวมอยู่ด้วย ดังนั้นหากมีข้อเสนออะไรก็สามารถนำมาพิจารณาร่วมกันได้ ส่วนตัวมองว่าต้องเริ่มในสาขาที่ขาดแคลนก่อน ทั้งนี้ จะพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง.

ที่มา นสพ.ไทยรัฐออนไลน์

About admin