Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / “เคท ครั้งพิบูลย์” ยื่นศาลปกครอง ฟ้องมธ. ปมไม่รับบรรจุเป็นอาจารย์ ป้องสิทธิทางเพศ

“เคท ครั้งพิบูลย์” ยื่นศาลปกครอง ฟ้องมธ. ปมไม่รับบรรจุเป็นอาจารย์ ป้องสิทธิทางเพศ

http://www.matichon.co.th/online/2015/10/14446278081444627836l.jpg


วันที่ 12 ตุลาคม เคท ครั้งพิบูลย์ เดินทางมายังศาลปกครอง เพื่อยื่นฟ้อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ถูกฟ้องที่1 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 2 หลังตนผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งหลังจากที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) และมีมติ ไม่เห็นชอบจ้าง ตนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจ้งเหตุผลว่า “มีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำผ่านสื่อสาธารณะในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย” และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ยืนยันตามมติเดิมว่า ไม่จ้างตนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

http://www.matichon.co.th/online/2015/10/14446278081444627840l.jpg


ทั้ง นี้  เคท กล่าวว่า ตนมองถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในการรับเข้ามาเป็นอาจารย์ ต้องมีความเป็นธรรมในการรับสมัครเข้ามาตามเกณฑ์และมีระยะเวลาที่เหมาะสมใน การรับเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอีกทั้งตนคาดหวังว่าต่อสังคมให้เป็น บรรทัดฐานต่อไปให้เข้าใจสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศอีกทั้งในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ที่กำลังร่างอยู่นั้นตนต้องการให้ระบุถึงสิทธิทางเพศเพราะเป็นสิทธิ พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ลงข้อกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สำหรับหลักฐานในการพิจารณาที่มายื่นในวันนี้ ตนมองว่าเป็นประโยชน์ในการยื่นฟ้อง

http://www.matichon.co.th/online/2015/10/14446278081444627843l.jpg


นอกจากนี้ นายนคร ชมพูชาติ ทนายความ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญต้องสอดคล้องกฎหมาย(พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ ) ออกมาแล้ว โดยกฎหมายใหญ่จะต้องเป็นภาพกว้างขึ้น แต่ในคดีนี้เรื่องการตรวจสอบแนวคิดการวินิจฉัยการใช้ดุลยพินิจรับคนเข้าทำงาน โดยการตรวจสอบครั้งนี้เพื่อให้เห็นเหตุผลชัดเจนขึ้น แม้มหาวิทยาลัยจะมีการอ้างหลักพิจารณาต่างๆ ซึ่งต้องมองเรื่องทางเพศวิถีด้วยในการประกอบการพิจารณาด้วย ตนหวังให้ศาลปกครองช่วยทำให้สังคมเห็นถึงความซับซ้อนต่างๆ

http://www.matichon.co.th/online/2015/10/14446278081444627846l.jpg

อย่าง ไรก็ตามตนมั่นใจในการใช้ดุลพินิจและการตรวจสอบของศาลปกครองที่จะสามารถดูราย ละเอียดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและหวังว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะให้ข้อมูลแก่ ศาลด้วย ส่วนการบังคับใช้พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ นั้น นายนคร ระบุ ต้องดูรายละเอียดว่าใครรับผิดชอบกฎหมายนี้และจะมีขั้นตอนการปฏิบัติ มีกรอบการดำเนินการอย่างไร เพราะกฎหมายเป็นเพียงฐาน แต่ก็อยู่ที่การนำไปใช้ด้วย

 

ที่มา มติชนออนไลน์

About admin