Breaking News
Home / Domain Name / ประสบการณ์ GoDaddy : เมื่อโดเมนหมดอายุ

ประสบการณ์ GoDaddy : เมื่อโดเมนหมดอายุ

ประสบการณ์ GoDaddy : เมื่อโดเมนหมดอายุ

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับวัฎจักรโดเมนซึ่งผู้เขียนเคยเขียนไว้บ้างแล้ว แต่วันนี้จะมาเล่าถึงระบบของGoDaddy
เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุนั้น โดเมนจะต้องผ่านหลายขั้นตอนต่างๆ ตามวัฎจักรโดเมน หรือ วงจรชีวิตของโดเมน ก่อนที่จะถูกปล่อยออกไปในตลาด เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถ ลงทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของโดเมนคนใหม่ต่อไป
เมื่อโดเมนที่คุณจดทะเบียนที่ GoDaddy จะหมดอายุลง ก่อนครบวันหมดอายุ 5 วัน ทาง GoDaddy ก็จะส่งอีเมลมาถึงผู้ถือครองโดเมน เพื่อเตือนให้ต่ออายุโดเมนกับทาง GoDaddy ก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นระยะเวลา ตามระบบของ GoDaddy เท่านั้น
ตำเตือนจาก GoDaddy หมายเหตุ: ระยะเวลาเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับ ccTLD ชื่อโดเมนอื่น
ตารางเวลาตามระบบของ GoDaddy และการดำเนินการหลังจากโดเมนหมดอายุ
วันที่ 1 GoDaddy จะส่งอีเมล์มาเรียกเก็บเงินจากท่าน เพื่อร้องขอให้ชำระเงินและต่ออายุชื่อโดเมน ซึ่งเราสามารถ ชำระเงินในราคาปกติ (ราคาขึ้นอยู่กับประเภท หรือ นามสกุลโดเมน)หากการเรียกเก็บเงินล้มเหลว หรือไม่มีการชำระเงิน โดเมนของท่านก็จะเริ่มต้นเข้าระบบ(เข้าคิวประมูล หรือ ขายต่อ) ตามขั้นตอนที่สองต่อไป
วันที่ 5 ทาง GoDaddy พยายามเรียกเก็บเงินครั้งที่สอง ซึ่งสถานะ ชื่อโดเมนยังคงอยู่ในบัญชีของเรา และเรายังสามารถต่ออายุทะเบียนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
วันที่ 12 ทาง GoDaddy พยายามเรียกเก็บเงินครั้งที่สาม ซึ่งสถานะ ชื่อโดเมนยังคงอยู่ในบัญชีของเรา และเรายังสามารถต่ออายุทะเบียนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
วันที่ 19 เป็นต้นไป ชื่อโดเมนจะไม่อยู่ในบัญชีเราแล้ว แต่เราสามารถต่ออายุได้ โดยทาง GoDaddy จะเพิ่มค่าบริการเพื่อต่อจดทะเบียนสำหรับต่ออายุหนึ่งปี บวกค่าขายคืนหน่วยลงทุน 80.00 $ (เจ้าอื่นไม่มีเรียกเก็บราคานี่)
วันที่ 26 ทาง GoDaddy ก็จะเอาโดเมนของเรา ไปเพิ่มชื่อโดเมนในระบบประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว (ผู้เขียนก็ไปร่วมประมูลบ้างเหมือนกัน มีโอกาสจะนำมาเล่าให้ฟัง)
วันที่ 36 ชื่อโดเมนก็จะหมดระยะเวลา หรือหมดอายุการประมูล หากไม่มี backorders หรือไม่มีผู้ชนะการประมูลในการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว GoDaddy ก็จะนำโดเมนในระบบการประมูล ไปขายต่อแบบลดราคา (แต่ยังประมูลอยู่ ใครให้ราคาดีก็ได้ไป)
วันที่ 41 การลดราคา สำหรับการประมูลสิ้นสุดลง
วันที่ 43 ทาง GoDaddy กำหนดชื่อการเป็นเจ้าของโดเมน ให้ผู้ชนะการประมูลชื่อโดเมนหมดอายุเหลือหรือการขายแบบลดราคา หากมีผู้ชนะการประมูล ไม่มีคนสนใจ ชื่อโดเมนก็จะถูกรอลบออกจากระบบ และกลายเป็นโดเมนว่างใหม่ เพื่อรอให้คนทั่วไปมาจด หรือลงทะเบียนใหม่ต่อไป

โดเมนหมดอายุ

โดเมนหมดอายุ

สรุปง่ายๆ (เฉพาะ GoDaddy) คือ เมื่อโดเมนเราหมดอายุลง
-วันที่ 1-18 ต่ออายุได้ ในราคาปกติ (ไม่ใช่ราคาที่จดนะครับ เป็นราคาต่ออายุ)
-ระหว่างวันที่ 19-42 โดเมนเราที่หมดอายุ เข้าสู่ระบบประมูล (ถ้าเราอยากได้คืน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน $ 80.00)
-วันที่ 43 เป็นต้นไป GoDaddy หมดสิทธิ์ถือครองโดเมน และต้องปล่อยทิ้งไป (รอลบ)
-การลบชื่อโดเมนเป็นโดเมนว่าง อาจใช้เวลาอีกประมาณ 30-45 วัน และบุคคลทั่วไป สามารถจดทะเบียนเป็นเจ้าของโดเมนใหม่ได้อีกครั้ง
เคล็ดลับดีดี
ผู้เขียนมีโดเมนที่คิดว่าสวย SmileTutors.com ถูกปล่อยให้หมดอายุลง ก็จดบันทึกวันที่ไว้ และติดตามในระบบ GoDaddy เรื่อยๆ แต่ดูเฉยๆ อย่าไปค้นหา หรือ ร่วมประมูล และรอจนโดเมนถูกลบออกจากระบบ ทำให้สามารถจดใหม่ได้ ปัจจุบันก็ถือครองไว้เฉยๆ รอดำเนินการ เพราะชื่อมันสวยดี
อ้างอิงจาก GoDaddy
ที่มา รอระหว่างย้ายโอนข้อมูลโดเมนที่โดนลบ และจดใหม่
21/3/2558 :: 4.30 AM

โดเมนหมดอายุ

โดเมนหมดอายุ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.